Agro

Agrarische markt rijp voor zonnepanelen

Waarom zonnepanelen?   Het stroomverbruik bij Agrarische bedrijven is over het algemeen hoog te noemen. Dit in combinatie met de goede mogelijkheden die agrarische gebouwen bieden voor het aanbrengen van zonnepanelen maakt dat investeren in Solar rendabel is. Stijgende stroomprijzen, afhankelijk zijn van energieleveranciers, dalende kostprijs voor solarinstallaties , saldering van stroom en fiscale maatregelen zorgen voor een uitstekend investeringsklimaat.
 

Ervaring Pfixx Solar is al geruime tijd actief in deze sector. In de afgelopen jaren hebben wij al een groot aantal projecten in binnen- en buitenland  gerealiseerd bij opdrachtgevers die de voordelen van eigen stroom al eerder ontdekt hebben.
 
 

Salderen   Een groot aantal energieleveranciers biedt inmiddels de mogelijkheid om de met solar opgewekte stroom te salderen. Hiermee kan de overdag teveel geproduceerde stroom verrekend worden met de stroom die u uit het net haalt. Deze verrekening geld echter tot maximaal het eigen verbruik.
 

Asbestsanering   Voor 2013 zal de overheid opnieuw stimulerende maatregelen treffen om de hoeveelheid asbestdaken terug te dringen. Deze maatregel wordt vaak gecombineerd met he stimuleren van investeringen in duurzame energie. Diverse provincies hanteren daarvoor verschillende regelingen. Op de websites van de provincies is hierover meer te vinden.
 
 

Fiscale zaken Voor 2012 en 2013 gelden een aantal fiscale maatregelen die het investeren in zonnepanelen echt interessant maken. Te denken valt hierbij aan de Energie Investerings Aftrek (EIA) waarbij u 41,5% van het investeringsbedrag mag aftrekken van de fiscale winst. Daarnaast kunt u gebruik maken van de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) waarbij u afhankelijk van de grootte van de investering tot 28% van het investeringsbedrag mag aftrekken van uw fiscale winst. Verder mag een solarsysteem in 5 jaar afgeschreven worden. Dat levert ook nog eens 20% aftrekpost op. Ten aanzien van de asbestsanering kunt u gebruik maken van de Milieu Investerings Aftrek (MIA) waarbij u 27% van de investeringskosten mag aftrekken van de fiscale winst. Verder kunt u gebruik maken van de Vrije Afschrijving Milieu Investering (VAMIL). Hiermee kunt u 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment afschrijven.
 

De juiste Partner   Pfixx Solar is al vele jaren specialist in het samenstellen en realiseren van zonne-energiesystemen. Wij gaan daarbij uit van de belangen van onze opdrachtgever, waarbij behoefte, prijs, kwaliteit, terugverdientijd op een verantwoorde wijze op elkaar worden afgestemd. Ons Pfixx Solar Team staat voor u klaar. U hoeft alleen nog maar contact met ons op te nemen
 

Bekijk hieronder de video over een melkveehouder die Pfixx Solar Energy neemt op zijn boerderijdak.

Voor meer informatie over de toepassing van zonnepanelen binnen de agrarische sector kunt u contact opnemen met een van onze Pfixx medewerkers.

Contact opnemen

Wij richten ons op consumenten, bedrijven, agrariërs, woningbouwcorporaties en (semi) overheidsinstanties.

Financiering

Voor zowel consumenten als bedrijven zijn wij in staat een passende financiering voor investeringen aan te bieden. Vraag naar de mogelijkheden via ons contactformulier!

Garantie

Voor zowel de materialen als het goed functioneren van de solar installaties geeft Pfixx Solar ruimte garanties. Zoals op zonnepanelen; 12 jaar., omvormers: 5 jaar en onderstellen: 10 jaar.