Wallbeck

Project omschrijving:

Locatie: Wallbeck (DE)

Oppervlak: ca.50.000 m2

Vermogen: 2,51 MWp

Type Module: Sunrise Solartech Polykristallijn

Type Omvormers: SMA Sunny Central 500CP en 720CP