Wat kost een zonne-energie systeem? Wat levert het op?

nov 29, 2012

Als vuistregel geldt dat op een dak waar 12 zonnepanelen van 260 wattpeak kunnen worden geplaatst de kosten in totaal, inclusief installatie en BTW, tussen de € 4.000 en € 7.000 euro zijn. (afhankelijk van de lokale omstandigheden, platdak, schuindak, etc.)

Zo,n systeem zou, onder normale condities, 2808 kilowattuur per jaar aan energie kunnen opwekken. Gaan we uit van een levensduur van 20 jaar (in werkelijkheid ligt dit hoger, garanties tot 25 jaar) dan wekt het systeem in totaal ruwweg 56.160kWh op. Dit betekent dat u gedurende 20 jaar tussen de 0,07 en de 0,12 € per kWh betaald. (hierbij hebben wij geen rekening gehouden met eventuele subsidies en/of fiscale voordelen, zie ook “wanneer heb ik mijn systeem terugverdiend?”.

De opbrengst van het zonnestroomsysteem hangt af van de hoeveelheid zonneschijn. De oriëntatie en hellingshoek van het systeem bepalen of sprake is van maximale zoninstraling. Deze zoninstraling wordt uitgedrukt in het aantal uren volle zon ofwel het aantal kWh per vierkante meter. Een optimaal opgesteld zonnepaneel (voor Nederland gemiddeld: hellingshoek 36°; oriëntatie zuid, 5° naar het westen) ontvangt ruim 1100 uren volle zon per jaar. Dit is gelijk aan 1100 kWh/m2.

Een eenvoudige regel voor het berekenen van de jaarlijkse energieopbrengst van een zonnestroomsysteem is:
Opbrengst (kWh) = Uren volle zon x Piekvermogen panelen (kWp) x Opbrengstfactor

Een optimaal geplaatst systeem van 1 kWp en een opbrengstfactor van bijvoorbeeld 0,82 levert dus per jaar 1100 x 1 x 0,82 = 902 kWh.

Posted in: Vragen