FAQ

Vragen (7)

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen zetten zonlicht direct om in elektriciteit (‘zonnestroom’).
Dit proces heet het fotovoltaïsch effect. De officiële benaming voor zonnestroomtechnologie is kortweg PV, van het Engelse photovoltaic.

Zonnestroom wordt opgewekt door zonnecellen, die tezamen een zonnepaneel vormen. Elke zonnecel is opgebouwd uit flinterdunne laagjes halfgeleidend materiaal waartussen – onder invloed van zonlicht – een spanningsverschil ontstaat. Een paneel heeft een vermogen van circa 185 tot 330 Watt bij volle zon. Dit vermogen wordt ook wel ‘piekvermogen’ genoemd, met als eenheid ‘watt piek’ (Wp). Het grootste deel van de tijd levert een zonnepaneel minder omdat de zon niet altijd zo sterk schijnt.

Voor de zonnecellen is silicium het meest gebruikte halfgeleidermateriaal. Daarmee kunnen drie typen zonnecellen gemaakt worden:

Monokristallijn silicium (sc-Si) is een egaal antracietkleurig of zeer donkerblauw materiaal. De zonnecellen worden gezaagd uit een blok silicium bestaande uit één groot kristal. Het formaat van de afzonderlijke, meestal vierkante cellen varieert van 12,5 x 12,5 cm tot 15 x 15 cm. Gemiddeld wordt 15 -17% van het zonlicht omgezet in elektriciteit.

Multi of poly kristallijn silicium (mc-Si) is het meest toegepaste materiaal voor zonnecellen. De kleur is blauw, in rijke schakeringen omdat het blok silicium in dit geval bestaat uit meerdere kristallen. De cellen zijn 12,5 x 12,5 cm tot 15 x 15 cm groot.
Het rendement voor omzetting van het zonlicht in elektriciteit is ongeveer 14 – 16%.

Amorf silicium (a-Si) wordt niet zoals beide voorgaande kristallijne materialen uit een blok silicium gezaagd, maar in een zeer dunne laag op een dragermateriaal aangebracht. Deze techniek maakt in principe alle vormen en afmetingen mogelijk. Amorf
silicium zonnecellen zijn bruin tot zwart. Het rendement bij installatie ligt op ongeveer 8%. In het begin vermindert dit rendement om uiteindelijk te stabiliseren op zo’n 6-7%. Amorf silicium zonnepanelen zijn ook als flexibele zonnepanelen verkrijgbaar. Naast silicium worden ook andere halfgeleidermaterialen, zoals de verbindingen koper-indium-diselenide (CIS)of cadmium-telluride (CdTe), gebruikt in commercieel verkrijgbare zonnepanelen.

Een omvormer zet de gelijkstroom uit het paneel om in wisselstroom en levert deze vervolgens aan het elektriciteitsnet. We spreken dan over een ‘netgekoppeld’ zonnestroomsysteem. Een netgekoppeld zonnestroomsysteem van 4000 Wp kan in Nederland onder de juiste hellingshoek en orïentatie jaarlijks zo’n 3600 kWh energie leveren.

Waarom zou ik zonnepanelen aanschaffen?

Omdat u uw eigen, schone energie opwekt! Goed voor het milieu en rendabel. Bovendien geeft het u, voor de energie die het systeem opwekt, zekerheid over de prijs die u eenmalig voor de elektriciteit betaald heeft. Kortom eventuele elektriciteits prijsstijgingen raken u niet voor het deel dat u zelf opwekt. En door subsidie regelingen of fiscale voordelen van de overheid verdient u uw installatie binnen een acceptabele periode terug. De terugverdientijd wordt uiteraard nog korter indien de energieprijs stijgt.

Zijn zonnepanelen wel rendabel?

Zonnepanelen zijn zeker rendabel! Een terugverdientijd van 8 jaar is zeer goed mogelijk. Dat kan een gegarandeerd rendement van 8% per jaar betekenen. Het is wel belangrijk dat het systeem samengesteld en geïnstalleerd wordt door door een bedrijf dat ervaring heeft. Ook monitoring draagt bij tot een goed resultaat. Hiermee voorkomt u teleurstellingen over de opbrengsten.

Hoe werken omvormers?

Een omvormer zet de gelijkstroom uit het paneel om in wisselstroom en levert deze vervolgens aan het elektriciteitsnet. We spreken dan over een ‘netgekoppelde’ omvormer.

Er zijn omvormers in alle soorten en maten. Een goede passende omvormer kiezen is erg belangrijk.
Door onze jarenlange ervaring met diverse soorten zonnepanelen en omvormers zijn wij in staat om het juiste systeem samen te stellen welke past bij de lokale omstandigheden zoals de ligging ten opzichte van het zuiden en de hellingshoek.

Behalve de juiste samenstelling is ook betrouwbaarheid van groot belang. Wij maken alleen gebruik van betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige, omvormers afkomstig van producenten die al jaren lang ervaring met zonne-energie hebben en die service en garantie hoog in het vaandel hebben staan.

Wat betekent het om te leveren en te salderen?

Wat is leveren?

Zonnepanelen leveren in de winter  weinig stroom, en in de zomer veel. Als uw systeem aangepast is aan uw verbruik dan neemt u in de winter  dus stroom af van het net, in de zomer levert u terug aan het net. Het net functioneert in dat geval dus als een buffer.

Wat is salderen?
Salderen betekent dat u voor uw teruggeleverde stroom hetzelfde krijgt als waarvoor u het afneemt. Dus naast de kilowattuurprijs krijgt u ook uw BTW en energiebelasting terug. Kleine afnemers betalen relatief veel energiebelasting, en grote afnemers relatief weinig energiebelasting. Tot voor kort was het zo dat energieleveranciers maximaal 5000 kilowattuur aan u saldeerden. Onder andere Greenchoice heeft in overleg met de Belastingdienst besloten dat men voor kleinverbruikers (met een aansluiting  tot maximaal 3x 80 ampere) onbeperkt gaat salderen.

Wat is onbeperkt salderen?
In plaats van 5000 kilowattuur krijgt u vanaf heden bij Greenchoice voor alle teruggeleverde kilowatturen hetzelfde als waarvoor u het bij hen afneemt. Wel is van belang dat u niet meer saldeert dan u in totaal verbruikt. Dus verbruikt u in 1 jaar 50.000 kilowattuur? Dan moet u om een optimaal rendement te verkrijgen maximaal 50.000 kilowattuur opwekken.

Onbeperkt salderen in Nederland.
Bij verschillende energieleveranciers mogen klanten onbeperkt salderen! De enige voorwaarde is dat uw aansluitwaarde niet hoger is dan 3 x 80 Ampere, dus dat u een zogenaamde “kleinverbruikersaansluiting” heeft. De volgende partijen zijn ‘overstag':

  • Greenchoice
  • Atoomstroom
  • Essent B2B

Wat betekent dit voor u als kleinverbruiker in de praktijk?
Dat u uw rekening voor de stroom letterlijk op nul kunt zetten voor de komende 30 jaar! Stel dat u normaal 10.000 kWh per jaar verbruikt, en u wekt nu 8.000 kWh op, betaalt u aan het eind van het jaar simpelweg voor 2.000 kWh. Uw opwekking wordt dus simpelweg van uw verbruik afgetrokken. In dit geval geldt: hoe meer u opwekt, hoe meer het oplevert. Dit heeft ook te maken met de Energiebelastingstaffels. Het is dus zeker rendabel om uw energieverbruik op nul te zetten!

Wilt u een aanbieding met een berekening die is toegespitst op uw verbruik en situatie dan horen wij dat graag.

Wanneer heb ik mijn systeem terugverdiend?

Terugverdientijden in de prive situatie.
Afhankelijk van uw verbruik en wat u betaald voor uw stroom(per kWh)  is de terugverdientijd tussen de 6 en 10 jaar. Dit is ook afhankelijk van de ligging van uw dak ten opzichte van het zuiden en de hellingshoek. Hierbij is nog geen rekening gehouden met energieprijsstijgingen in de komende jaren!

Terugverdientijden zakelijk
Voor bedrijven met de rechtsvorm eenmanszaak of vof zijn er terugverdientijden te realiseren vanaf 2 jaar. In de meeste gevallen ligt de terugverdientijd voor deze rechtsvormen rond de 3-6 jaar, zonder subsidie, met een financieel rendement van ongeveer 8%per jaar, over een periode van 20 jaar. Voor een BV ligt de terugverdientijd tussen de 6 en 9 jaar. Dit komt doordat B.V.’s relatief gezien minder winstbelasting betalen en vaak meer stroom gebruiken zodat men minder energie belasting betaald. Ook hierbij is nog geen rekening gehouden met energieprijsstijgingen in de komende jaren! Om deze terugverdientijden te realiseren is het van belang dat er eigen vermogen aanwezig is, en dat er met de onderneming winst is of wordt gemaakt.

 Wilt u een offerte aanvragen?

Wat kost een zonne-energie systeem? Wat levert het op?

Als vuistregel geldt dat op een dak waar 12 zonnepanelen van 260 wattpeak kunnen worden geplaatst de kosten in totaal, inclusief installatie en BTW, tussen de € 4.000 en € 7.000 euro zijn. (afhankelijk van de lokale omstandigheden, platdak, schuindak, etc.)

Zo,n systeem zou, onder normale condities, 2808 kilowattuur per jaar aan energie kunnen opwekken. Gaan we uit van een levensduur van 20 jaar (in werkelijkheid ligt dit hoger, garanties tot 25 jaar) dan wekt het systeem in totaal ruwweg 56.160kWh op. Dit betekent dat u gedurende 20 jaar tussen de 0,07 en de 0,12 € per kWh betaald. (hierbij hebben wij geen rekening gehouden met eventuele subsidies en/of fiscale voordelen, zie ook “wanneer heb ik mijn systeem terugverdiend?”.

De opbrengst van het zonnestroomsysteem hangt af van de hoeveelheid zonneschijn. De oriëntatie en hellingshoek van het systeem bepalen of sprake is van maximale zoninstraling. Deze zoninstraling wordt uitgedrukt in het aantal uren volle zon ofwel het aantal kWh per vierkante meter. Een optimaal opgesteld zonnepaneel (voor Nederland gemiddeld: hellingshoek 36°; oriëntatie zuid, 5° naar het westen) ontvangt ruim 1100 uren volle zon per jaar. Dit is gelijk aan 1100 kWh/m2.

Een eenvoudige regel voor het berekenen van de jaarlijkse energieopbrengst van een zonnestroomsysteem is:
Opbrengst (kWh) = Uren volle zon x Piekvermogen panelen (kWp) x Opbrengstfactor

Een optimaal geplaatst systeem van 1 kWp en een opbrengstfactor van bijvoorbeeld 0,82 levert dus per jaar 1100 x 1 x 0,82 = 902 kWh.